Viceprimarul

Ultima modificare a acestei pagini: 6 iulie 2019

Vasile Holban

Viceprimarul Comunei Aninoasa
Vasile Holban
DATE PERSONALE:

Apartenenta politică: PSD
Profesia: Maistru
Telefon: 0245 – 226214
Audienţe: Marti între orele 0900 – 1200
Email: contact@primariaaninoasa.ro

 

CURRICULUM VITAE

 

Rolul și numirea viceprimarului

conform OUG 57/2019, privind Codul Administrativ

(1) Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului.
(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.
(3) Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local.

 

VEZI RAPOARTE ANUALE