Primaria Aninoasa

Ultima modificare a acestei pagini: 10 ianuarie 2021

Autoritatile administratiei publice locale

Autoritatile administratiei publice locale, prin care se realizeaza autonomia locala (adica dreptul si capacitatea efectiva a autoritatii publice locale de a solutiona si gestiona, in numele si in interesul colectivitatii locale pe care le reprezinta, treburile publice) sunt:

Consiliul Local al comunei Aninoasa– ca autoritate deliberativa – cu sediul in comuna Aninoasa, are in componenta 14 consilieri alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile stabilite de legea privind alegerile locale.

al, cu exeptia celor date prin lege de competenta altor autoritati publice locale sau centrale.

Primarul comunei Aninoasa– ca autoritate executiva – este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate, pe care il conduce si il controleaza.

Primarul
Viceprimarul
Administratorul Public
Secretarul
Atributiile Primarului
Aparatul Propriu al Primariei
Organigrama
Consiliul Local
Declaratii de Avere
Dispozitii