Noutati

 

Proiect de Hotarare privind indexarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019
Publicat la 10 mai 2018
Proiect de Hotarare  Anunt Afisare Proiect de Hotarare


Bugetul Local pe anul 2018
Publicat la 20 februarie 2018
Deschide Buget 2018

Bugetul Local pe anul 2017 – Rectificat la 21.12.2017
Publicat la 21 decembrie 2017
Deschide documentul

Bugetul Local pe anul 2017 – Rectificat la 24.10.2017
Publicat la 26 octombrie 2017
Deschide Documentul


Proces Verbal Afisare PROIECT HOTARARE
Publicat la 17 octombrie 2017
Deschide Proces Verbal Afisare PROIECT HOTARARE

PROIECT HOTARARE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
Publicat la 17 octombrie 2017
Dechide PROIECT HOTARARE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

Bugetul Local pe anul 2017 – Rectificat la 11.10.2017
Publicat la 12 octombrie 2017
Deschide Documentul

ANUNT Organizare concurs recrutare
Publicat la 25 septembrie 2017
ln conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarulor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria comunei Aninoasa orgamizeaza concurs de recrutare pentu ocuparea functiei publice de executie vacante - inspector, grad profesional superior, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aninoasa, judetul Dambovita, biroul financiar-contabil, achizitii si investilii compartimentul implementare ...

Bugetul Local pe anul 2017 – Rectificat la 14.09.2017
Publicat la 19 septembrie 2017
Deschide documentul

ANUNT Organizare concurs recrutare
Publicat la 1 septembrie 2017
Primaria Comunei Aninoasa organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante - inspector - grad profesional asistent, din cadrul biroului de specialitate al primarului Comunei Aninoasa, biroul financiar - contabil, achizitii si investitii - compartimentul executare silita. Deschide Anuntul, Cerintele si Bibliografia

Hotararea nr. 66 din 28.08.2017
Publicat la 30 august 2017
Click aici pentru a deschide Hotararea nr. 66 din 28.08.2017

Bugetul Local pe anul 2017 – Rectificat la 11.08.2017
Publicat la 18 august 2017
Deschide documentul

Hotararea nr. 49 din 13.07.2017
Publicat la 14 iulie 2017
Click aici pentru a deschide Hotararea nr. 49 din 13.07.2017

Documentatie esalonare creante bugetare
Publicat la 25 mai 2017
Anunt public Referat Proiect de hotarare  

Anunt Hotarari Locuinte ANL
Publicat la 28 aprilie 2017
Au  fost publicate hotararile  consiliului local Aninoasa referitoare la aprobarea listei cuprinzand solicitantii care au acces la locuintele ANL si a listei privind stabilirea ordinii de prioritate si a modului de solutionare a cererilor.   Click aici pentru a deschide Hotararea nr. 30 din 27.04.2017 Click aici pentru a deschide Hotararea nr. 31 din 27.04.2017  Anunt Public
Publicat la 18 aprilie 2017
Deschide documentul

1234Pagina 3 din 4