Anunturi

 

Documentatie esalonare creante bugetare
Publicat la 25 mai 2017
Anunt public Referat Proiect de hotarare  

Anunt Hotarari Locuinte ANL
Publicat la 28 aprilie 2017
Au  fost publicate hotararile  consiliului local Aninoasa referitoare la aprobarea listei cuprinzand solicitantii care au acces la locuintele ANL si a listei privind stabilirea ordinii de prioritate si a modului de solutionare a cererilor.   Click aici pentru a deschide Hotararea nr. 30 din 27.04.2017 Click aici pentru a deschide Hotararea nr. 31 din 27.04.2017  


Anunt Public
Publicat la 18 aprilie 2017
Deschide documentul

Anunt – Restaurarea si Consolidarea Bisericii „SFÂNTUL GHEORGHE”- MÂNĂSTIREA VIFORÂTA
Publicat la 26 aprilie 2016
U.A.T. Comuna Aninoasa, anunta publicul interesat asupra intenţiei realizării şi implementării proiectului "Restaurarea si Consolidarea Bisericii "SFÂNTUL GHEORGHE"- MÂNĂSTIREA VIFORÂTA, comuna Aninoasa, judetul Dambovita" Clic aici pentru mai multe informatii

Anunt organizare concurs in vederea ocuparii postului vacant de executie administrator III
Publicat la 12 aprilie 2016
Primaria comunei Aninoasa organizează in perioada 09.05.2016-13.05.2016 concurs in vederea ocuparii postului vacant de executie administrator III (Centrul Cultural, Sala se Sport, Camine culturale) - functie contractuala in cadrul compartimentului administrativ. Click aici pentru a deschide documentatia si bibliografia.

Anunt organizare concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante – inspector, grad profesional principal, clasa I
Publicat la 12 aprilie 2016
In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarelor publici, republicata, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, Primaria Comunei Aninoasa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante - inspector, grad profesional principal, clasa I din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aninoasa, judeţul Dambovita, compartiment contabilitate. Click ...


123456Pagina 6 din 6