Anunturi

 

Comunicat audiente Avocatul Poporului
Publicat la 29 noiembrie 2018
Deschide Anunt Comunicat audiente Avocatul Poporului

Anunt Licitatie Publica
Publicat la 19 noiembrie 2018
Anunt Licitatie Publica Inchirieri Spatii

Anunt – 25 Octombrie 2018
Publicat la 25 octombrie 2018
Anunt achiziţie publica in vederea atribuirii contractului de lucrări pentru Amenajare şanţuri pluviale si construire podeţe in comuna Aninoasa, judeţul Dâmboviţa – 2018-2019. Pentru obţinerea documentaţiei tehnice, in baza căreia se va întocmi oferta de preţ, operatorii economici au la dispoziţie listele de cantităţi întocmite de proiectant, ataşate prezentului anunţ. Pentru consultarea documentaţiei tehnice, operatorii economici interesaţi sunt rugaţi sa se prezinte la sediul comunei Aninoasa. Deschide Anunt Lista Cantitati Memoriu Tehnic

Anunt privind Proiect de hotărâre privind stabilirea plafonului creanţelor fiscale restante administrate de organul fiscal local şi datorate bugetului local al Comunei Aninoasa, judeţ Dâmboviţa, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2018, care pot fi anulate.
Publicat la 20 octombrie 2018
Anunt privind Proiect de hotărâre privind stabilirea plafonului creanţelor fiscale restante administrate de organul fiscal local şi datorate bugetului local al Comunei Aninoasa, judeţ Dâmboviţa, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2018, care pot fi anulate.

Anunt privind proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Comuna Aninoasa, judeţ Dâmboviţa, valabilă pentru anul 2019
Publicat la 2 octombrie 2018
Anunt privind proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Comuna Aninoasa, judeţ Dâmboviţa, valabilă pentru anul 2019

Anunt – 1 Octombrie 2018
Publicat la 1 octombrie 2018
Comuna Aninoasa intenţionează sa încheie un contract de achiziţie publica in vederea prestării serviciului de informare a turiştilor şi promovare a zonei omogene “Aninoasa-Doiceşti-Şotânga-Măneşti. Deschide Anunt

Anunt – 27 Septembrie 2018
Publicat la 27 septembrie 2018
Anunt achiziţie publica in vederea atribuirii contractului de lucrări pentru Amenajare şanţuri pluviale si construire podeţe in comuna Aninoasa, judeţul Dâmboviţa - 2018-2019. Pentru obţinerea documentaţiei tehnice, in baza căreia se va întocmi oferta de preţ, operatorii economici au la dispoziţie listele de cantităţi întocmite de proiectant, ataşate prezentului anunţ. Pentru consultarea documentaţiei tehnice, operatorii economici interesaţi sunt rugaţi sa se prezinte la sediul comunei Aninoasa. Deschide Anunt Lista Cantitati Memoriu Tehnic


Anunt – 19 Septembrie 2018
Publicat la 19 septembrie 2018
Anunt achiziţie publica in vederea prestării serviciilor de gestionare a Centrului de Zi Aninoasa.

Anunț de interes public privind posibilitatea formulării de cereri în vederea constituirii și/sau reconstituirii dreptului de proprietate, ca urmare a unor modificări legislative la legea fondului funciar. – LEGEA NR. 231/2018.
Publicat la 14 septembrie 2018
Anunț de interes public privind posibilitatea formulării de cereri în vederea constituirii și/sau reconstituirii dreptului de proprietate, ca urmare a unor modificări legislative la legea fondului funciar. - LEGEA NR. 231/2018.

Anunt Privind Proiect de hotărâre privind privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile la nivelul Comunei Aninoasa, judeţ Dâmboviţa, pentru anul 2019
Publicat la 13 septembrie 2018
Anunt Privind Proiect de hotărâre privind privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile la nivelul Comunei Aninoasa, judeţ Dâmboviţa, pentru anul 2019 Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale prevăzute în Legea nr. 227/2015

Anunt 3 – 31 August 2018
Publicat la 31 august 2018
Anunt achiziţie publica in vederea prestării serviciilor de sprijin educaţional in vederea îmbunătăţirii progresului şcolar al copiilor participanţi la eursurile organizate in cadrul centrului de zi Aninoasa- after school, situat in str. C-tin Manolescu nr.79, sat Aninoasa, comuna Aninoasa, judeţul Dâmboviţa.   Deschide Anunt

Anunt 2 – 31 August 2018
Publicat la 31 august 2018
Anunt achiziţie publica in vederea prestării serviciilor de gestionare a Centrului de Zi Aninoasa.   Deschide Anunt

Anunt 1 – 31 August 2018
Publicat la 31 august 2018
Anunt achiziţie publica in vederea prestării serviciilor administrative în domeniul locuinţelor privind evidenţa şi urmărirea derulării contractelor de închiriere a locuinţelor pentru tineri din cadrul blocurilor construite prin ANL. Deschide Anunt

Anunt din data de 08.08.2018
Publicat la 8 august 2018
Deschide Anunt achizitie din data de 08.08.2018

Anunt concurs in vederea ocuparii postului contractual vacant de administrator public
Publicat la 6 august 2018
Deschide Anunt concurs in vederea ocuparii postului contractual vacant de administrator public Erata Anunt concurs in vederea ocuparii postului contractual vacant de administrator public


Anunt Public
Publicat la 16 februarie 2018
Deschide Anuntul

ANUNT Organizare concurs recrutare
Publicat la 25 septembrie 2017
ln conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarulor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria comunei Aninoasa orgamizeaza concurs de recrutare pentu ocuparea functiei publice de executie vacante - inspector, grad profesional superior, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aninoasa, judetul Dambovita, biroul financiar-contabil, achizitii si investilii compartimentul implementare ...

ANUNT Organizare concurs recrutare
Publicat la 1 septembrie 2017
Primaria Comunei Aninoasa organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante - inspector - grad profesional asistent, din cadrul biroului de specialitate al primarului Comunei Aninoasa, biroul financiar - contabil, achizitii si investitii - compartimentul executare silita. Deschide Anuntul, Cerintele si Bibliografia

123456Pagina 5 din 6