Anunturi

 

Anunt – 27 Septembrie 2018
Publicat la 27 septembrie 2018
Anunt achiziţie publica in vederea atribuirii contractului de lucrări pentru Amenajare şanţuri pluviale si construire podeţe in comuna Aninoasa, judeţul Dâmboviţa - 2018-2019. Pentru obţinerea documentaţiei tehnice, in baza căreia se va întocmi oferta de preţ, operatorii economici au la dispoziţie listele de cantităţi întocmite de proiectant, ataşate prezentului anunţ. Pentru consultarea documentaţiei tehnice, operatorii economici interesaţi sunt rugaţi sa se prezinte la sediul comunei Aninoasa. Deschide Anunt Lista Cantitati Memoriu Tehnic


Anunt – 19 Septembrie 2018
Publicat la 19 septembrie 2018
Anunt achiziţie publica in vederea prestării serviciilor de gestionare a Centrului de Zi Aninoasa.

Anunț de interes public privind posibilitatea formulării de cereri în vederea constituirii și/sau reconstituirii dreptului de proprietate, ca urmare a unor modificări legislative la legea fondului funciar. – LEGEA NR. 231/2018.
Publicat la 14 septembrie 2018
Anunț de interes public privind posibilitatea formulării de cereri în vederea constituirii și/sau reconstituirii dreptului de proprietate, ca urmare a unor modificări legislative la legea fondului funciar. - LEGEA NR. 231/2018.

Anunt Privind Proiect de hotărâre privind privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile la nivelul Comunei Aninoasa, judeţ Dâmboviţa, pentru anul 2019
Publicat la 13 septembrie 2018
Anunt Privind Proiect de hotărâre privind privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile la nivelul Comunei Aninoasa, judeţ Dâmboviţa, pentru anul 2019 Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale prevăzute în Legea nr. 227/2015

Anunt 3 – 31 August 2018
Publicat la 31 august 2018
Anunt achiziţie publica in vederea prestării serviciilor de sprijin educaţional in vederea îmbunătăţirii progresului şcolar al copiilor participanţi la eursurile organizate in cadrul centrului de zi Aninoasa- after school, situat in str. C-tin Manolescu nr.79, sat Aninoasa, comuna Aninoasa, judeţul Dâmboviţa.   Deschide Anunt

Anunt 2 – 31 August 2018
Publicat la 31 august 2018
Anunt achiziţie publica in vederea prestării serviciilor de gestionare a Centrului de Zi Aninoasa.   Deschide Anunt

Anunt 1 – 31 August 2018
Publicat la 31 august 2018
Anunt achiziţie publica in vederea prestării serviciilor administrative în domeniul locuinţelor privind evidenţa şi urmărirea derulării contractelor de închiriere a locuinţelor pentru tineri din cadrul blocurilor construite prin ANL. Deschide Anunt

Anunt din data de 08.08.2018
Publicat la 8 august 2018
Deschide Anunt achizitie din data de 08.08.2018

Anunt concurs in vederea ocuparii postului contractual vacant de administrator public
Publicat la 6 august 2018
Deschide Anunt concurs in vederea ocuparii postului contractual vacant de administrator public Erata Anunt concurs in vederea ocuparii postului contractual vacant de administrator public


Anunt Public
Publicat la 16 februarie 2018
Deschide Anuntul

ANUNT Organizare concurs recrutare
Publicat la 25 septembrie 2017
ln conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarulor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria comunei Aninoasa orgamizeaza concurs de recrutare pentu ocuparea functiei publice de executie vacante - inspector, grad profesional superior, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aninoasa, judetul Dambovita, biroul financiar-contabil, achizitii si investilii compartimentul implementare ...

ANUNT Organizare concurs recrutare
Publicat la 1 septembrie 2017
Primaria Comunei Aninoasa organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante - inspector - grad profesional asistent, din cadrul biroului de specialitate al primarului Comunei Aninoasa, biroul financiar - contabil, achizitii si investitii - compartimentul executare silita. Deschide Anuntul, Cerintele si Bibliografia

Documentatie esalonare creante bugetare
Publicat la 25 mai 2017
Anunt public Referat Proiect de hotarare  

Anunt Hotarari Locuinte ANL
Publicat la 28 aprilie 2017
Au  fost publicate hotararile  consiliului local Aninoasa referitoare la aprobarea listei cuprinzand solicitantii care au acces la locuintele ANL si a listei privind stabilirea ordinii de prioritate si a modului de solutionare a cererilor.   Click aici pentru a deschide Hotararea nr. 30 din 27.04.2017 Click aici pentru a deschide Hotararea nr. 31 din 27.04.2017  


Anunt Public
Publicat la 18 aprilie 2017
Deschide documentul

Anunt – Restaurarea si Consolidarea Bisericii „SFÂNTUL GHEORGHE”- MÂNĂSTIREA VIFORÂTA
Publicat la 26 aprilie 2016
U.A.T. Comuna Aninoasa, anunta publicul interesat asupra intenţiei realizării şi implementării proiectului "Restaurarea si Consolidarea Bisericii "SFÂNTUL GHEORGHE"- MÂNĂSTIREA VIFORÂTA, comuna Aninoasa, judetul Dambovita" Clic aici pentru mai multe informatii

Anunt organizare concurs in vederea ocuparii postului vacant de executie administrator III
Publicat la 12 aprilie 2016
Primaria comunei Aninoasa organizează in perioada 09.05.2016-13.05.2016 concurs in vederea ocuparii postului vacant de executie administrator III (Centrul Cultural, Sala se Sport, Camine culturale) - functie contractuala in cadrul compartimentului administrativ. Click aici pentru a deschide documentatia si bibliografia.

12345Pagina 4 din 5