Anunturi

 

Anunt Termen Registru Agricol 2019
Publicat la 9 ianuarie 2019
Anunt Termen Registru Agricol 2019

Anunt – 08 Ianuarie 2018
Publicat la 8 ianuarie 2019
Comuna Aninoasa intenţionează sa încheie un contract de achiziţie publica in vederea prestării serviciului de sprijin educaţional in vederea îmbunătăţirii progresului şcolar al copiilor participanţi Ia cursurile organizate in cadrul centrului de zi Aninoasa- after school. Deschide Anunt

Anunt – 08 Ianuarie 2018
Publicat la 8 ianuarie 2019
Comuna Aninoasa intenţionează sa încheie un contract de achiziţie publica in vederea prestării serviciului de conducător auto utilaje (buldoexcavator) din dotarea primăriei comunei Aninoasa si activităţi conexe prestării acestui serviciu, in funcţie de lucrările executate de către Serviciul Public de întreţinere Aninoasa. Deschide Anunt

Comunicat audiente Avocatul Poporului
Publicat la 29 noiembrie 2018
Deschide Anunt Comunicat audiente Avocatul Poporului

Anunt Licitatie Publica
Publicat la 19 noiembrie 2018
Anunt Licitatie Publica Inchirieri Spatii

Anunt – 25 Octombrie 2018
Publicat la 25 octombrie 2018
Anunt achiziţie publica in vederea atribuirii contractului de lucrări pentru Amenajare şanţuri pluviale si construire podeţe in comuna Aninoasa, judeţul Dâmboviţa – 2018-2019. Pentru obţinerea documentaţiei tehnice, in baza căreia se va întocmi oferta de preţ, operatorii economici au la dispoziţie listele de cantităţi întocmite de proiectant, ataşate prezentului anunţ. Pentru consultarea documentaţiei tehnice, operatorii economici interesaţi sunt rugaţi sa se prezinte la sediul comunei Aninoasa. Deschide Anunt Lista Cantitati Memoriu Tehnic

Anunt privind Proiect de hotărâre privind stabilirea plafonului creanţelor fiscale restante administrate de organul fiscal local şi datorate bugetului local al Comunei Aninoasa, judeţ Dâmboviţa, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2018, care pot fi anulate.
Publicat la 20 octombrie 2018
Anunt privind Proiect de hotărâre privind stabilirea plafonului creanţelor fiscale restante administrate de organul fiscal local şi datorate bugetului local al Comunei Aninoasa, judeţ Dâmboviţa, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2018, care pot fi anulate.

Anunt privind proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Comuna Aninoasa, judeţ Dâmboviţa, valabilă pentru anul 2019
Publicat la 2 octombrie 2018
Anunt privind proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Comuna Aninoasa, judeţ Dâmboviţa, valabilă pentru anul 2019

Anunt – 1 Octombrie 2018
Publicat la 1 octombrie 2018
Comuna Aninoasa intenţionează sa încheie un contract de achiziţie publica in vederea prestării serviciului de informare a turiştilor şi promovare a zonei omogene “Aninoasa-Doiceşti-Şotânga-Măneşti. Deschide Anunt

Anunt – 27 Septembrie 2018
Publicat la 27 septembrie 2018
Anunt achiziţie publica in vederea atribuirii contractului de lucrări pentru Amenajare şanţuri pluviale si construire podeţe in comuna Aninoasa, judeţul Dâmboviţa - 2018-2019. Pentru obţinerea documentaţiei tehnice, in baza căreia se va întocmi oferta de preţ, operatorii economici au la dispoziţie listele de cantităţi întocmite de proiectant, ataşate prezentului anunţ. Pentru consultarea documentaţiei tehnice, operatorii economici interesaţi sunt rugaţi sa se prezinte la sediul comunei Aninoasa. Deschide Anunt Lista Cantitati Memoriu Tehnic


Anunt – 19 Septembrie 2018
Publicat la 19 septembrie 2018
Anunt achiziţie publica in vederea prestării serviciilor de gestionare a Centrului de Zi Aninoasa.

Anunț de interes public privind posibilitatea formulării de cereri în vederea constituirii și/sau reconstituirii dreptului de proprietate, ca urmare a unor modificări legislative la legea fondului funciar. – LEGEA NR. 231/2018.
Publicat la 14 septembrie 2018
Anunț de interes public privind posibilitatea formulării de cereri în vederea constituirii și/sau reconstituirii dreptului de proprietate, ca urmare a unor modificări legislative la legea fondului funciar. - LEGEA NR. 231/2018.

Anunt Privind Proiect de hotărâre privind privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile la nivelul Comunei Aninoasa, judeţ Dâmboviţa, pentru anul 2019
Publicat la 13 septembrie 2018
Anunt Privind Proiect de hotărâre privind privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile la nivelul Comunei Aninoasa, judeţ Dâmboviţa, pentru anul 2019 Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale prevăzute în Legea nr. 227/2015

Anunt 3 – 31 August 2018
Publicat la 31 august 2018
Anunt achiziţie publica in vederea prestării serviciilor de sprijin educaţional in vederea îmbunătăţirii progresului şcolar al copiilor participanţi la eursurile organizate in cadrul centrului de zi Aninoasa- after school, situat in str. C-tin Manolescu nr.79, sat Aninoasa, comuna Aninoasa, judeţul Dâmboviţa.   Deschide Anunt

Anunt 2 – 31 August 2018
Publicat la 31 august 2018
Anunt achiziţie publica in vederea prestării serviciilor de gestionare a Centrului de Zi Aninoasa.   Deschide Anunt

Anunt 1 – 31 August 2018
Publicat la 31 august 2018
Anunt achiziţie publica in vederea prestării serviciilor administrative în domeniul locuinţelor privind evidenţa şi urmărirea derulării contractelor de închiriere a locuinţelor pentru tineri din cadrul blocurilor construite prin ANL. Deschide Anunt

Anunt din data de 08.08.2018
Publicat la 8 august 2018
Deschide Anunt achizitie din data de 08.08.2018

Anunt concurs in vederea ocuparii postului contractual vacant de administrator public
Publicat la 6 august 2018
Deschide Anunt concurs in vederea ocuparii postului contractual vacant de administrator public Erata Anunt concurs in vederea ocuparii postului contractual vacant de administrator public


12Pagina 1 din 2