Anunt organizare concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante – inspector, grad profesional principal, clasa I

Ultima modificare a acestei pagini: 12 aprilie 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarelor publici, republicata, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, Primaria Comunei Aninoasa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante – inspector, grad profesional principal, clasa I din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aninoasa, judeţul Dambovita, compartiment contabilitate.

Click aici pentru a deschide documentatia si bibliografia.