Cultura – culte

Ultima modificare a acestei pagini: 13 noiembrie 2016

Infrastructura culturalǎ

Comuna Aninoasa dispune de 4 aşezǎminte culturale : câte un cǎmin cultural în fiecare sat component şi un Centru Cultural în satul Aninoasa.

Noul centru cultural are în dotare o sala de spectacole modernǎ, o salǎ de conferinţe, foaiere, spaţii de cazare pentru artişti, grupuri sanitare moderne, magazii, bucǎtǎrie, salǎ de fidness cu dotǎriele aferente.

In acestǎ clǎdire funcţioneazǎ, din anul 2009, grǎdiniţa Aninoasa.

Necesitatea construirii complexului socio-cultural a aparut din analiza urmǎtoarelor probleme existente la nivelul comunei:
1 . inexistenţa unor spaţii corespunzǎtoare pentru multiplele manifestǎri culturale ce se desfǎşoarǎ anual la nivelul comunei;
2. comuna nu oferǎ în prezent populaţiei posibilitǎţi atractive de petrecere a timpului
liber;
3. necesitatea pǎstrǎrii şi promovǎrii  valorilor culturale ale comunei.
4. necesitatea asigurǎrii unui spatiu nou pentru grǎdiniţa din satul Aninoasa

Clǎdirea în care a funcţionat pânǎ în anul 2009 Grǎdiniţa Aninoasa are o vechime de peste 100 ani şi nu mai oferea condiţiile necesare desfǎşurǎrii actului didactic în condiţiile impuse de legislaţia în vigoare. Pe de altǎ parte, dezvoltarea economico – socialǎ a comunei din ultimii ani a condus la creşterea numǎrului de solicitǎri ale cetǎţenilor privind înfiinţarea unei grǎdiniţe cu program prelungit care sǎ ofere copiilor comunei confortul , siguranţa şi condiţii de educaţie similare celor oferite de grǎdiniţele din mediul urban. Astfel, s-a rezolvat parţial încǎ o problemǎ, aceea a migraţiei copiilor cǎtre unitǎţile de învǎţǎmânt din Târgovişte.
Cladirile cǎminelor culturale din Sǎteni şi Aninoasa au fost reabilitate şi beneficiazǎ de încǎlzire în sistem centralizat. In anul 2009 a fost reabilitat grupul sanitar al cǎminului cultural din Sǎteni.
Probleme identificate:
–  mobilier  neconfortabil , uzat fizic şi moral la cǎminul cultural din satul Sǎteni ;
–  lipsǎ hardwere, softwere şi accesorii necesare desfǎşurǎrii activitǎţilor culturale precum şi activitǎţilor specifice sǎlii de conferinţe– ex. PC, videoproiector, ecran de proiecţie

Activitǎti culturale

In domeniul cultural, comuna Aninoasa are o situaţie de invidiat fiind printre primele din judeţ care a întrunit exigenţele europene în domeniu:

în anul  2001 a luat fiinţǎ, prin Hotǎrâre a Consiliului Local Aninoasa, ansamblul folcloric “ Vestitorii Aninoasei”, pǎstrǎtor al dansurilor şi portului popular din zona Dâmboviţei şi nu numai. Ansamblul participǎ la evenimente culturale desfǎşurate în judeţ şi în ţarǎ şi are în palmares numeroase premii şi trofee, participări la spectacole organizate de Societatea Română de Radiodifuziune, apariţii TV.

Tot în anul 2001 a fost înfiinţat Cercul de Folclor „Muguri de Anin”, denumire sugestivă şi apropiată de locul de unde provin cei 24 de copii cu vârste cuprinse între 6 şi 12 ani, care alcătuiesc „un leagăn al tradiţiilor”.

Anual, Consiliul Local şi Primăria comunei Aninoasa, în colaborare cu Direcţia pentru Cultură, Culte si Patrimoniu Cultural Naţional a judeţului Dâmboviţa, Radio Antena Satelor, Etno TV, alături de presă si posturile de radio şi televiziune locale, organizează alte trei manifestări culturale:

  1. În sat la Aninoasa – festival folcloric organizat de ziua Inǎlţarii la care participǎ solişti şi ansambluri folclorice din judeţ, invitaţi din strǎinǎtate şi artişti consacraţi ai muzicii populare româneşti;
  2. „Suflete comori pentru sărbători “ – manifestǎri desfăşurate cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
  3.  „Festivalul Naţional al Primarilor Artişti din România”, manifestare culturalǎ ineditǎ, unicǎ  în lume, la care participǎ primari, viceprimari, consilieri locali, pǎstrǎtori ai tradiţiilor folclorice ale zonelor pe care le reprezintǎ. Festivalul se desfǎşoarǎ în cadrul complexului de manifestǎri cultural artistice  “ Zilele culturii în Aninoasa” ,  ce mai cuprinde spectacole de teatru, lansǎri de carte, vernisaje de expoziţii de picturǎ, fotografie ale unor artişti consacraţi. Nopţile de poezie de la mânǎstirea Viforâta s-au bucurat de prezenţa unor scriitori din Bulgaria, Macedonia, Muntenegru, Ucraina, Serbia, Rusia şi România.

In cadrul “Zilelor Culturii în Aninoasa”, din noiembrie 2007, în organizarea Primăriei comunei Aninoasa, a Companiei “Euro-Art Serv” şi a Televiziunii “Columna” Târgovişte se desfăşoarǎ  Rural film fest – concurs de film şi emisiuni de televiziune cu subiect rural adresat creatorilor de film şi realizatorilor de televiziune care abordează problematica satului,  La ediţiile organizate pânǎ în prezent au participat: TV Axa Baia Mare, TVS Drobeta Turnu Severin, Columna TV Targoviste, TV din Balan, Televiziunea Românǎ.

Incepând cu anul 2008 ,Compania „Euro – Art Serv”   Consiliul local şi Primăria Aninoasa, Teatrul „Junior” în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa organizeazǎ anual festivalul de muzică pentru copii “Etno – junior – fest”, ineditǎ manifestare culturalǎ profilatǎ pe muzicǎ etno, adresatǎ in exclusivitate copiilor între 6-12 ani, având drept scop punerea în valoare a bogăţiei de cântece preluate din folclor  înveştmântate în orchestraţii moderne.
– anual se desfǎşoarǎ  concursul literar “ Constantin Manolescu”, concursuri de desen pentru copii.

Probleme identificate

– slaba dotare cu costume populare şi încǎlţaminte de dans a ansamblului folcloric „ Vestitorii Aninoasei ”;
– slabǎ preocupare pentru pregătirea unor colecţii muzeale capabile să conserve peste ani identitatea culturală a comunei ;
– fond de carte deficitar şi invechit al bibliotecii comunale;

Culte

In comuna Aninoasa funcţioneazǎ 3 biserici de cult ortodox  si 2 mânǎstiri (Mânǎstirea Viforâta şi Mânǎstirea Dealu) .  Toate unitǎţile de cult de pe raza comunei beneficiazǎ de încǎlzire în sistem centralizat Bisericile din Aninoasa şi Viforâta precum şi biserica mânǎstirii Dealu sunt dotate şi cu  instalaţii de aer condiţionat.

In anul 2008, cu sprijinul administraţiei publice locale,  a fost finalizatǎ construcţia trapezei bisericii Viforâta care a fost dotatǎ cu încǎlzire in sistem centralizat. Este în curs de finalizare trapeza bisericii din Sǎteni.